KCSE ONLINE

Esoma Online Revision ResourcesForm 1 Kiswahili CD - Order Today

Matumizi ya lugha katika muktadha
Mojawapo ya sifa zinazotawala matumizi ya lugha katika jamii ni muktadha
lugha inatumika,wahusika na uhusiano wao pamoja na lengo la mawasiliano.