KCSE ONLINE

Kiswahili Kidato Cha 1

Matumizi ya lugha katika muktadha
Mojawapo ya sifa zinazotawala matumizi ya lugha katika jamii ni muktadha
lugha inatumika,wahusika na uhusiano wao pamoja na lengo la mawasiliano.

 

Share this On:


Share this On: