KCSE ONLINE

Esoma Online Revision Resources

Kiswahili Kidato Cha 2

Tendeshwa

Ni hali ya kusababisha au kulazimisha kitendo fulani kutendwa. Anayetenda hana hiari.Vitenzi katika kauli hii huishia na -shwa,-zwa kwa mfano,
-bebeshwa
-pikishwa
-tembezwa
-pendezwa.

tembezwa

Share this On:


Share this On: