KCSE ONLINE

Esoma Online Revision ResourcesForm 3 Kiswahili CD - Order Today

Kusikiliza na Kuzungumza

Ni stadi inayomwezesha mwanafunzi kustawisha mawasiliano kwa ufasaha kutegemea miktadha mbalimbali, kuimarisha usikilizaji, ufahamu, ubunifu, ukusanyaji, uchambuzi, na utendaji wa kazi mbali mbali za kisanaa. Baada ya kujifunza stadi hii mwanafunzi anatarajiwa kuzingatia maadili yafaayo katika jamii na kuona fahari kutumia lugha ya Kiswahili.

Tazama mifano ifuatayo.